Realizované projekty

Europe 50+

Vir2Cope

Ucitele na zkusene

ECOLAV

CITCOM

Connect Asia

Soufflearning

SDOLM

BEST

Mobility

Discover

Diphotos

Anglický kurz

Kurz

Připojte se

YouTube  Facebook  Instagram
Citát dne
„Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.“

- Thomas Carlyle
Počítadlo

TOPlist


Dodávka k zapůjčení

dodavka
Potřebujete osobní dodávku? Nabízíme osmimístnou dodávku (+ 1 místo pro řidiče) k zapůjčení bez omezení ujetých kilometrů! Pro více informací klikněte zde...


Reklama
 
Partneři
sakky

Anniesland

PSB

European Commission - Education & Training

Rovné příležitosti

Nebuď oběť!

carnet

BEST

Digitalise SME

Netz NRW

Associazione SEND

Kauno Technologijos Universitetas

Svarna Hanka

Alytaus profesinio rengimo centras

Wisamar Bildungsgesellschaft

Euroformrfs

Evropský sociální fond, ESF v ČR

University of Economics

LEPIDO ROCCO

Clubul Ecologic

Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

Karriere Club

AIESEC Ostrava

Järva County Vocational Training Centre

N.E.T.- Networking Education and Training

Kauno technologijos universitetas

Agentúra Podporovaného Zamestnávania

Training 2000

wilabonn

Τεχνική Σχολή Πάφου

36.6CC

Cocoate

Prifygol Bangor University

XABEC

GIP-FAR

Citáty

„Uchop okamžik za pačesy.“

- Shakespeare

„Nic nemůže zastavit myšlenku, pro níž nastal čas. “

- Viktor Hugo

„Špatnostem se lze naučit i bez učitele.“

- Seneca

„Slova někdy znamenají míň než skutky nebo pohled.“

- T. Keleová-Vasilkov

„Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu na vlastní kůži.“

- Elvis Presley

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

- Ralph Waldo Emerson

„Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.“

- Michel De Montaigne

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

- Ralph Waldo Emerson

„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“

- Georg Christoph Lichtenberg

„Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě proto existujeme.“

- Oscar Wilde

„Schopnosti, které jsou v nás uloženy, jsou větší, než si myslíme.“

- Ch. H. Spurgeon

„Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl.“

- B. Mays

„Tento svět je komedii pro ty, kteří myslí a tragédií pro ty, kteří cítí.“

- Walpole

„Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“

- George Bernard Shaw

„Šampioni nevznikají v posilovnách. Šampioni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě – z touhy, snu a vize. “

- Muhammad Ali

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

- Matka Tereza

„Studujte, a jednou budete dost chytří na to, aby Vám za to lidi platili.“

- Martin Tkaczyk

„Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.“

- Paul Jean

„Podstatou rovnosti je spravedlnost.“

- Marcus Tullius Cicero

„Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.“

- Paul Jean

„Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.“

- Christian Friedrich Hebbel

„Vědění si vejská, kolik toho zná, moudrost si stejská, že nezná víc.“

- Cowper William

„Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel. “

- František Vymazal

„Doba je špatná? V tom případě jsi tu ty, abys ji zlepšil“

- Thomas Carlyle

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“

- Oscar Wilde

„Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci.“

- Gabriel Laub

„Někdy musíte zapomenout co je pryč, vážit si toho co zůstalo, a hledět vstříc tomu co přichází.“

- Will Smith

„Můžeš mít buď výsledky, nebo výmluvy. Nemůžeš mít obojí. “

- Arnold Schwarzenegger

„Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět.“

- Máhatmá Ghándí

„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“

- Honoré De Balzac

„Lidé se učí mluvit, a přitom hlavní umění je, jak a kdy mlčet.“

- Lev Nikolajevič Tolstoj

„Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu. Jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se! “

- Andrew Carnegie

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit! “

- Konfucius

„Každý slyší jen to, čemu rozumí.“

- Johann Wolfgang Goethe

„Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.“

- Bruce Lee

„Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.“

- Benjamin Franklin

„Není nám dovoleno vědět vše.“

- Horatius Quintus Flaccus

„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život. “

- Čínské přísloví

„Překážky se stavějí do cesty obyčejným lidem proto, aby z nich stali lidé neobyčejní.“

- Paul Jeffers

„Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.“

- Thomas Carlyle

„Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat. “

- Hermann Hesse

„Čas je dobrý učitel. Škoda jen, že ho nikdo z jeho žáků nepřežije.“

- Kurt Götz

„Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.“

- Domitius Ulpianus

„Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.“

- Aristotelés ze Stageiry

„Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé výsledky, tak jako malý ohýnek vydá málo tepla. “

- Napoleon Hill

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“

- Mark Twain

„Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání. “

- Herbert Spencer

„Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také. “

- Albert Einstein

„Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svoji nevědomost.“

- Percy Bysshe Shelley

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

- John Fitzgerald Kennedy

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

- David Hume

„Cokoli si lidská mysl dokáže představit, a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“

- Napoleon Hill

„Knihy jsou němí učitelé.“

- Aulus Gellius

„Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.“

- Goethe Johann Wolfgang von

„Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.“

- Leonardo Da Vinci

„Inteligence vidí věci v zárodku.“

- Lao – c´

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

- Jan Masaryk

„Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.“

- Liz Taylorová

„Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.“

- William Shakespeare

„Inteligence je páka, s níž můžeš pohnout světem.“

- Honoré de Balzac

„Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.“

- Benjamin Franklin

„Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem.“

- Jean de La Bruyere

„Je důležité nejen mluvit, ale také poslouchat. Na to neexistuje žádné školení.“

- Lee Iacocca

„Učit se pro život, ne pro školu.“

- Lucius Annaneus Seneca

„Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.“

- Lev Nikolajevič Tolstoj

„Uč se z cizích chyb, neboť život není dost dlouhý, aby je člověk spáchal všechny sám.“

- Neznámý autor

„Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho, ztrácíte bratra.“

- Čínské přísloví

„To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.“

- Gilbert Pierre Cesbron

„Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil. “

- Lucius Annaneus Seneca

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

- Charles Farrar Browne

„Život je nejlepší školou života“

- Jára Cimrman

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“

- Albert Einstein

„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“

- Benjamin Franklin

„Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.“

- [Montesquieu Charles-Louis de Secondat

„Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“

- Neznámý autor

„Kam míří vaše pozornost, tam směruje vaše energie a tam se objeví i výsledky.“

- Harv Eker

„Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.“

- Perské přísloví

„Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.“

- Winston Churchill

„Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.“

- Pollio Vitruvius

„Pravda plodí nenávist.“

- Ausonius

„Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.“

- Dickens

„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“

- John Lennon

„Lidé často říkají, že motivace dlouho nevydrží. To platí i o čistotě, proto se doporučuje sprchovat se denně.“

- Zig Ziglar

„Největší chyba, kterou můžete v životě udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

- Elbert Hubbard

„Škola je místo, kde se mnohdy pracně učíme něco, co pak už nikdy v životě nebudeme potřebovat.“

- Lech Przeczek

„Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce. “

- Walther Von Der Vegelweide

„Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince.“

- Václav Havel

„Lidé jsou tam, kde jsou proto, že to je to, kde přesně chtějí být – ať už to připustí anebo ne. “

- Earl Nightingale

„Když opravdu chce, může člověk všechno.“

- Rafael Alberti

„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“

- Paolo Coelho

„Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.“

- Kniha Talmud

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

- Neznámý autor

„Jediná cesta k vědění je činnost.“

- George Bernard Shaw

„Chcete ve světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco jiní se baví“

- Winston Churchill

„Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění“

- Marina Ivanovna Cvetajevová

„Naděje je pilíř světa.“

- Benjamin Disraeli

„Dokud žijeme, musíme se umění života učit.“

- Seneca

„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“

- Dalajláma

„Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“

- Edison