O projektu

Projekt Učitelé na zkušené (anglicky: Mobility for pre-schoolteachers) je projekt, jehož cílem je zorganizovat 8 běhů týdenních odborných zahraničních stáží vždy pro 8 pedagogů a vedoucích pracovníků mateřských školek v hostitelské zahraniční organizaci. Každá stáž navíc bude probíhat vždy v jedné z 8 zemí EU. Učitelé a vedoucí pracovníci MŠ si tak budou moci vyzkoušet jednu z 8 výukových metod, které tento projekt pokrývá. Na těchto stážích dojde k předání zkušeností s výukou v mateřské škole mezi učiteli a účastníci získají baterii nových podnětů pro svou praxi nejen v aktivitách pro děti, ale především v rámci vedení a inovativních konceptů MŠ v různých evropských státech. Získané zkušenosti budou účastníci mezi sebou sdílet na společných workshopech a závěrečné konferenci projektu. Projekt realizuje vzdělávací společnost ALVIT – inovace a vzdělávání s.r.o.

Reakce účastníků

« předchozí reakce | následující reakce »