Slovinsko

Organizace předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání, které je určeno pro děti od 1 roku do 6 let, není povinné. Kurikulum je rozděleno na dva cykly od jednoho roku do tří let a od tří let do šesti let. Existují různé programy předškolního vzdělávání: denní, půldenní a krátkodobý.

Vzhled tříd
Podobný našim třídám.

Počet dětí na skupinu/třídu
V každé skupině je 14-16 dětí, o každou skupinu se stará jedna učitelka a jedna asistentka.

Vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání
Kurikulum pro instituce předškolního vzdělávání definuje šest oblastí aktivit: pohyb, jazyk, umění, příroda, společnost a matematika. Soubory cílů jednotlivých oblastí aktivit poskytují učitelům rámec pro výběr obsahů a aktivit.

Výchovně-vzdělávací cíle předškolního vzdělávání:

1. Podporovat vývoj spokojených, nezávislých a aktivních dětí:

 • zajišťovat stimulační a funkční vybavení prostředí vlídné k dětem;
 • zvažovat odlišnost a volbu;
 • vytvářet vhodné prostředí pro hraní a učení, dospělí jsou vzorem pro děti.

2. Zajišťovat vysokou kvalitu programu, který:

 • je založený na principech Kurikula pro mateřské školy jako národního programu;
 • umožňuje rodičům vybrat si zařazení svého dítěte dle specifikace individuálních jednotek (každá jednotka (budova) mateřské školy má různou specializaci - ekologie, německý jazyk, pohybová výchova, výtvarná výchova);
 • bere v úvahu autonomii profesionálních pracovníků;
 • zajišťuje osobní a profesionální růst zaměstnanců.

3. Podporovat partnerské vztahy a spolupráci s rodiči:

 • spolupráce s odborníky v oblasti vzdělávacího procesu;
 • spolupráce při rozhodování a formování obsahu.

4. Podporovat mezinárodní spolupráci:

 • spolupráce s členskými i nečlenskými zeměmi EU;
 • vzdělávání profesionálních pracovníků.

Denní režim
Denní režim je podobný našemu:

 • ranní hry;
 • svačina;
 • řízené aktivity dle plánu;
 • 10:30 - venkovní aktivity;
 • 12:30 - oběd;
 • odpočinek (děti, které potřebují spánek, spí na podložkách nebo v postýlkách, děti, které nespí, se věnují klidným aktivitám);
 • 14:30 - svačina;
 • odchod domů.

Alternativní mateřské školy
Jsou zde zastoupeny církevní mateřské školy, mateřské školy se vzdělávacím programem Začít spolu (Step by Step), Integrovaná tematická výuka.