Řecko

Řecký vzdělávací systém funguje pod státním dozorem, rozdělen je na 3 stupně: předškolní a primární vzdělávání, sekundární vzdělávání (cyklus 1 a cyklus 2) a terciální vzdělávání.

Organizace předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání poskytují školky, které přispívají k hladkému začlenění dětí do primárního vzdělávacího stupně.

Povinná školní docházka trvá 10 let, začíná ve školkách a končí na gymnáziích. Návštěva mateřské školky je povinná 1 rok, základní škola 6 let a gymnasium další 3 roky. Mateřské školy v Řecku, které jsou určeny pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky, jsou povinné pro děti od 5 let.

Vzdělávací cíle

  • Rozvoj kognitivních schopností
  • Rozvoj sociálních dovedností
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Rozvoj kreativity
  • Základy chápání matematických pojmů, symbolů
  • Výtvarná výchova
  • Spolupráce

Režim dne

Mateřské školy jsou bezplatné.

V Řecku existují dva typy školek:

a) Půldenní-od 8.30 do 12:15, zde vyučuje jeden učitel. Takováto mateřská škola má 7-30 dětí ve věku 4-6 let. Děti jsou v jedné třídě, avšak mají různé učební aktivity vzhledem ke svému věku a svým schopnostem

b) Celodenní –od 7.45 do 16.00 Tato školka zaměstnává dva učitelé. V mateřské škole je 31-60 dětí.

Alternativní mateřské školy

Montessori mateřské školy, Waldorfské mateřské školy.