Německo

Organizace předškolního vzdělávání

Podle zákona z roku 1990 má každé dítě ve věku 3-6 let právo navštěvovat MŠ. Některé spolkové země zajišťují péči pro děti od 4 měsíců do 6 let. Péče v předškolních zařízeních je placená, výše poplatku, který je v kompetenci místních úřadů, se odvíjí od intenzity návštěvy zařízení, finančního zajištění rodiny, počtu dětí nebo počtu členů v domácnosti. Na základě zjištění sociální situace rodiny může být školné částečně nebo zcela refundováno.

Vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání

Smyslem předškolní péče je připravit děti na vstup do základní školy z hlediska jejich sociálního, emocionálního, fyzického a duševního vývoje.

Organizace výuky

Výuka v mateřských školách je organizována ve věkově heterogenních skupinách, ve kterých vyučuje jeden kvalifikovaný pedagog, který má k ruce pomocného asistenta. Organizátorem a zřizovatelem předškolních zařízení jsou spolková ministerstva pro vzdělání a kulturu, proto provozní dobu určuje místní úřad péče o mládež ve spolupráci s ostatními zainteresovanými institucemi a rodiči.

Provozní doba mateřské školy se ve spolkových zemích odlišuje. Spolkové země bývalého východního Německa mají i odpolední výuky, zatímco spolkové země západního Německa mají převážně pouze dopolední výuku.

Zřizovatelé

V zemích bývalého západního Německa převládají jako zřizovatelé soukromé a neveřejné instituce (církev, rodičovská sdružení,…), zatímco ve spolkových zemích bývalého východního Německa převládají jako zřizovatelé místní úřady.

Alternativní mateřské školy

Jsou zde zastoupeny církevní mateřské školy, Waldorfské mateřské školy, Lesní mateřské školy.