Harmonogram

Informace o celém projektu získali zájemci z řad vedoucích pracovníků již při sepisování projektové žádosti projektu, zjišťovali jsme jejich možnosti a preference stáží i konkrétních metod výuky. Projekt nyní pokračuje organizací termínů konkrétních výjezdů na stáž a výběrem pedagogů a vedoucích pracovníků mateřských školek na základě dotazníku a řízených pohovorů. Rozřazení proběhne z účastníků, kteří již před začátkem projektu přislíbili účast. Dále se účastníci seznámí s průběhem stáže, povinnými výstupy, práci s náslechovými listy nebo klíčovými tématy důležitými pro vzdělávací úkoly. Před samotnou stáží absolvují pedagogové přípravné školení, které bude obsahovat:

  • vymezení průběhu, obsahu a cílů stáže,
  • kulturní a společenská specifikace hostující země a organizace,
  • seznámení s moderními výchovnými metodami na realizovaných stážích,
  • rizika internetu a moderních technologií (Nebuď oběť),
  • problematiku genderu (Rovné příležitosti).

Samotné stáže budou probíhat v 8 různých zemí EU s 8 různými způsoby výuky, a to tak, aby měly celkové výstupy projektu co nejširší záběr reflektovaných metod a přístupů. Stáží se krom samotných účastníků budou účastnit také metodik a tlumočník.

Po samotných stážích proběhne vyhodnocení výstupů ze stáže společně s metodikem tak, aby se tyto podklady mohly prezentovat na workshopech, závěrečné konferenci a závěrečné publikaci tohoto projektu.

Workshopy povedou absolventi každého běhu zahraniční stáže a budou se jich účastnit přihlášení zájemci z řad učitelů a vedoucích pracovníků MŠ, aby došlo k dalšímu rozšíření výstupů. Workshopů bude celkem 8 a každý pro min. 20 zájemců, celkem se tak jen díky workshopům výstupy rozšíří mezi dalších 200 učitelů či zájemců o tyto poznatky.

Závěrečná konference slouží jako prezentace výstupů projektu pro veřejnost i danou cílovou skupinu. Všechny poznatky a výstupy ze stáží budou sepsány taky do závěrečné publikace projektu, která se bude distribuovat dalším MŠ, aby došlo k masivnějšímu šíření výstupů dobré praxe cíleně mezi učitele/ky a vedoucí pracovníky MŠ.

Za účelem tohoto projektu vznikl také tento portál, kde budou zveřejněny jednak učební výsledky a výstupy, ale také příběhy nebo diskuze. Portál bude průběžně aktualizovaný dílčími výstupy a fotodokumentací z realizovaných aktivit, včetně zahraničních stáží a výstupů z nich.

Termíny stáží

Termín

Odjezd (neděle)

Příjezd (sobota)

Délka pobytu

Místo pobytu

1.

23.11.2014

29.11.2014

7 dnů

Leeuwarden

2.

11.1.2015

17.1.2014

7 dnů

Lancaster, UK

3.

15.2.2015

21.2.2015

7 dnů

Esbjerg, Dánsko

4.

1.3.2015

7.3.2015

7 dnů

Itálie

5.

15.3.2015

21.3.2015

7 dnů

Polsko, Kolobzeg

6.

26.4.2015

2.5.2015

7 dnů

Estonsko

7.

10.5.2015

16.5.2015

7 dnů

Švédsko, Stockholm

8.

17.5.2015

23.5.2015

7 dnů

V jednání