Diskuse, téma č. 13

Má vaše MŠ zkušenosti se začleňováním handicapovaných dětí?

Vložit komentář »

Zdenka Hýžová, Havířov

12.3.2015

Ano, integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Doposud celkem 4 autisty a jedno dítě s vývojovou poruchou chování spojenou s agresivitou. Zkušenosti s dítětem s tělesným postižením nemáme.


Zdenka Hýžová, Havířov

12.3.2015

ano