Diskuse

Téma č. 1
Jaký počet dětí v MŠ by měla mít jedna učitelka na starosti?
Veronika, Ostrava 28.4.2015
Do 10 dětí.
Klára Abertová1, Odry 28.4.2015
Do 15 dětí.
Ivana Rečková, Kopřivnice 28.4.2015
Maximálně do 20.

Téma č. 2
Která evropská země má podle vás nejpropracovanější systém předškolního vzdělávání?
Ivona Dočkalová, Karviná 11.4.2015
-//-
Ivona Dočkalová, Karviná 11.4.2015
Zatím jsem neměla tolik srovnání,informací..
hanula, Havířov 30.3.2015
Polsko

Téma č. 3
Jakým největším nedostatkem trpí tuzemské mateřské školky?
Jana Elisová1, Ostrava 28.4.2015
nedostatkem financí na navýšení počtu pedagogického personálu na daný počet zapsaných dětí na třídě
Pavla Kozáková, Frýdek-Místek 28.4.2015
vysokým počtem dětí na třídě
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Nedostatkem personálu k danému počtu dětí, spěchem a zrušením odvětvového řízení školství.

Téma č. 4
Jakou aktivitu děti v MŠ dělají nejraději?
Ivona Dočkalová, Karviná 11.4.2015
Je to individuální,záleží na tom,jak to dětem paní učitelka nabídne.Velmi rádi zpívají, cvičí,tvoří...
Jan Vavřička, Frýdek-Místek 23.2.2015
Hra na školní zahradě.

Téma č. 5
Myslíte si, že povolání učitelky MŠ má uznání?
Lucie Deszkásová, Ostrava 28.4.2015
V dnešní době je to spíše dost neuznávaná profese, brána spíše jako hlídaní. Je rok od roku težší vyjít s rodiči.
Ivona Dočkalová, Karviná 11.4.2015
Myslím si,že u nás není doceněno.
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Jak u koho. Dost často se setkávám s obdivem u rodičů, kteří mají někdy pocit, že je jejich vlastní dítě neposlouchá a my ve školce jich zvládneme 25.

Téma č. 6
Myslíte si, že je povolání učitelky MŠ dostatečně finančně ohodnoceno?
Bc. Ivona Pisková, Zábřeh 24.5.2015
Ne
Ivona Dočkalová, Karviná 11.4.2015
Myslím si,že by mohlo být finanční ohodnocení lehce navýšeno.Důležité je ,aby mohl učitel pracovat na plný úvazek 100%.
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
ne

Téma č. 7
Je stravování v MŠ pro děti dostatečně nutričně vyvážené?
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Ano.
Jan Vavřička, Frýdek-Místek 23.2.2015
Ano
Marcela Zajícová, Janovice 23.2.2015
Ano.

Téma č. 8
S jakým pozitivním zážitkem jste se v rámci své práce setkala?
Věra Kundratová, Zlín 23.2.2017
5
Alena Hrůzková, Frýdek-Místek 11.5.2015
Poděkování od rodičů a dětí.
Ivona Dočkalová, Karviná 11.4.2015
Velmi pozitivní přístup rodičů,vstřícnost..Nadšení a radost v očích dětí.

Téma č. 9
S jakým negativním zážitkem jste se v rámci své práce setkala?
Klára, Abertová 14.5.2015
Pět
Tomáš Olivka, Velká Polom 28.4.2015
Setkal jsem se s rodiči, kteří nepřipustili, že se jejich dítě může mýlit. Chybu vnímali jako problém učitele.
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Docela mě zaskočilo, když maminka (sociální pracovnice) požadovala, abychom vyloučili z MŠ dítě z azylového domu, protože její dítě s ním mělo problémy.

Téma č. 10
Jak probíhá spolupráce školky s rodiči?
Dana Lörinczová, Kopřivnice 11.5.2015
Společné odpoledne v rámci cvičení rodič a dítě, kuchtík-zdravé vaření, tvořivé dílny
Ivona Dočkalová, Karviná 11.4.2015
Spolupráce s rodiči je bezproblémová.
Jan Vavřička, Frýdek-Místek 23.2.2015
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni

Téma č. 11
Organizuje vaše školka společné akce s rodiči?
Dana Lörinczová, Kopřivnice 11.5.2015
ano
Šárka Krhovjaková, Karviná 14.4.2015
Ano,organizujeme spoustu akcí s rodiči.
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Rodiče pomáhají s přípravou zahradních slavností, jezdí s námi na výlety, připravují pohoštění na společné akce atd. Jsou super!

Téma č. 12
Je pravda, že soukromé školky nabízí obecně vyšší komfort a kvalitu?
Silvie Kacafírková, Ostrava 2.3.2016
ne
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Mám zcela opačnou osobní zkušenost.
Jana Reiblová, Ostrava 15.12.2014
Ne. Vždy je to o přístupu konkrétních učitelek a vedení. Za vyšší komfort lze pouze pokládat nižší počet dětí ve vztahu k individuálnímu přístupu.

Téma č. 13
Má vaše MŠ zkušenosti se začleňováním handicapovaných dětí?
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Ano, integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Doposud celkem 4 autisty a jedno dítě s vývojovou poruchou chování spojenou s agresivitou. Zkušenosti s dítětem s tělesným postižením nemáme.
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
ano

Téma č. 14
Pracuje vaše MŠ s tématem genderu?
Zdenka Hýžová, Havířov 12.3.2015
Cíleně nikoliv, ale samozřejmě využíváme přirozeného prostředí třídy. Chlapci i děvčata si hrají spolu jak v kuchyňce, tak s auty.

Téma č. 15
Pracuje vaše MŠ s tématem rizik internetu a moderních technologií?
Leona Draslikova, Havířov 10.3.2015
ano
Zdenka Hýžová, Havířov 7.3.2015
Ne, u malých dětí to obnecně nepodporujeme.
Jarmila Cháňová, Ostrava 23.2.2015
ne