Realizované projekty

Europe 50+

Vir2Cope

Ucitele na zkusene

ECOLAV

CITCOM

Connect Asia

Soufflearning

SDOLM

BEST

Mobility

Discover

Diphotos

Anglický kurz

Kurz

Připojte se

YouTube  Facebook  Instagram
Citát dne
„Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.“

- Benjamin Franklin
Počítadlo

TOPlist


Dodávka k zapůjčení

dodavka
Potřebujete osobní dodávku? Nabízíme osmimístnou dodávku (+ 1 místo pro řidiče) k zapůjčení bez omezení ujetých kilometrů! Pro více informací klikněte zde...


Reklama
 
Partneři
Training 2000

Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

Prifygol Bangor University

Agentúra Podporovaného Zamestnávania

PSB

University of Economics

Τεχνική Σχολή Πάφου

AIESEC OstravaBESTWisamar Bildungsgesellschaft

GIP-FAR

Järva County Vocational Training Centre

Kauno technologijos universitetas

Cocoate

N.E.T.- Networking Education and TrainingAlytaus profesinio rengimo centras

Evropský sociální fond, ESF v ČR

Svarna Hanka

carnet

Nebuď oběť!

Anniesland

Associazione SEND

sakky

Karriere Club

LEPIDO ROCCO

European Commission - Education & Training

Netz NRWKauno Technologijos Universitetas

Digitalise SME

Euroformrfs

36.6CC

Clubul Ecologic

wilabonn

Rovné příležitosti

XABEC

Jazykové kurzy

Angličtina, Němčina, Francouzština, Čínština

Individuální výuka

Jednotlivé kurzy probíhají pouze mezi lektorem a vyučovaným. Jedná se o nejefektivnější způsob studia cizího jazyku, který spočívá na osobním přístupu. Zaručuje rychlejší a kvalitnější přísun informací. Vzdělávající se musí ve výuce maximálně soustředit a lektor je mu plně k dispozici. Výuka je modifikována dle potřeb jedince, umožňuje kvalitnější individuální přístup a větší pružnost výuky. Lektor snáze přizpůsobuje tempo, náplň a zaměření kurzu požadavkům klienta na základě jeho možností a dovedností.

Skupinová výuka

Jednotlivé kurzy probíhají mezi lektorem a vyučovanými. Kurzy mohou probíhat v nejrůznějších počtech. Vhodný počet osob pro udržení kvality výuky je max. 10 osob. Doporučovaná je tzv. malá skupina, složena z 2 až 3 lidí, kde je forma individuálního přístupu zaručena a zároveň klienti mezi sebou mají možnost dostatečné zpětné vazby. Účastníci jsou rozděleni podle zdatnosti. Všeobecné výhody skupinových kurzů jsou předávání a porovnání vzájemných znalostí, zkušeností a dovedností mezi klienty a učení se z chyb kolegů. Skupinová výuka dále vyvolává konkurenci a spolupráci neboli motiv k vyšším výkonům.

Jednodenní intenzivní kurzy:

 • Specifické intenzivní jednodenní kurzy šité na míru
 • Monotematicky zaměřené (rozšíření slovní zásoby činnosti úzkého okruhu)
 • Vhodné jako příprava na mobility, konference, obchodní jednání, služební cesty do zahraničí, upevnění si nebo zopakování získaných znalostí, zkvalitnění schopnosti komunikace tzv. „rozmluvení se“
 • Průběh v menších skupinách
 • Možnost příjemného relaxačního prostředí výuky

Intenzivní víkendové kurzy:

 • Třídenní jazykové kurzy s programem
 • Alternativní způsob výuky efektivního kombinování intenzivní výuky s aktivním relaxováním „24 hodin obklopeni jazykem“ (interaktivní vzdělávací aktivity, možná je i sportovní či hravá forma, apod.)
 • Možnost jazykového či jiného zábavného programu pro děti klientů
 • důraz kladen na aktivní angličtinu a verbální komunikační schopnosti, pohotovost, vyjadřování, výslovnost, mluvnické chyby (jazyková interference), spontánnost, apod.
 • Průběh v menších skupinách cca 5-8 osob
 • Doporučeno pro ty, kteří nemohou pravidelně docházet na běžné jazykové kurzy

Jazykové kurzy šité na míru:

 • Dlouhodobé kurzy sestaveny dle potřeb instituce
 • Komplexní program jazykového vzdělávání - stanovení studijních plánů a cílů
 • Začátek kurzu kdykoliv v průběhu roku
 • Časový harmonogram (roční/týdenní)
 • Volba prostoru výuky
 • Oborově zaměřené kurzy (slovní zásoba a nácvik činností-např. tel. rozhovory apod.)
 • Střídání lektorů s rodilými mluvčími
 • Použití výchozího jazyku pro výuku.
 • Použité metody ve výuce, činnosti, organizace apod. (zaměření se na druhy činností-např. čtení, konverzace, skupinová, individuální, způsoby předávání informací-např. audiovizuální atd.)
 • Intenzita, rozsah a termíny výuky lze měnit dle individuálních a aktuálních potřeb
 • Kurz lze předem kdykoliv odvolat/ukončit
 • Obstarání výukových materiálů – stanovených na základě dohody
 • Sledování docházky
 • Průběžné a závěrečné testování (písemné/kolokvium)
 • Roztřídění do skupin pomocí rozřazovacích testů

Dále nabízíme:

 • Individuální přístup k jedinci
 • Citlivý přístup pro danou věkovou skupinu
 • Profesionalitu – pečlivě vybrané kvalifikované lektory s praxí
 • Maximální flexibilitu- rychlé řešení a přizpůsobení se požadavkům kurzů
 • Standardně vysokou kvalitu
 • Zpětnou vazbu formou evaluace
 • Dokumentace výuky – docházka, testování, zpracované poznatky o výuce čtvrtletně/pololetně na základě dohodnutých intervalů
 • Požádání o výměnu lektora