Realizované projekty

Europe 50+

Vir2Cope

Ucitele na zkusene

ECOLAV

CITCOM

Connect Asia

Soufflearning

SDOLM

BEST

Mobility

Discover

Diphotos

Anglický kurz

Kurz

Připojte se

YouTube  Facebook  Instagram
Citát dne
„Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.“

- Leonardo Da Vinci
Počítadlo

TOPlist


Dodávka k zapůjčení

dodavka
Potřebujete osobní dodávku? Nabízíme osmimístnou dodávku (+ 1 místo pro řidiče) k zapůjčení bez omezení ujetých kilometrů! Pro více informací klikněte zde...


Reklama
 
Partneři
sakky

BEST

AIESEC Ostrava

Alytaus profesinio rengimo centras

N.E.T.- Networking Education and Trainingcarnet

Prifygol Bangor University

Järva County Vocational Training Centre

Τεχνική Σχολή Πάφου

Svarna Hanka

GIP-FAR

Associazione SEND

Agentúra Podporovaného Zamestnávania

PSB

Clubul Ecologic

CocoateUniversity of EconomicsEvropský sociální fond, ESF v ČR

Anniesland

LEPIDO ROCCO

XABEC

Nebuď oběť!

36.6CC

Kauno Technologijos Universitetas

Netz NRW

Kauno technologijos universitetas

Euroformrfs

Karriere Club

wilabonn

Wisamar Bildungsgesellschaft

Digitalise SME

Rovné příležitosti

Training 2000

Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského krajeEuropean Commission - Education & Training

Mezinárodní projekty


HDR

Naše organizace se zapojila do mezinárodní projektu „Evropské více smyslové vzdělání a HDR fotografie.“ Cílem tohoto projektu je výuka HDR fotografie (European Blended Learning and HDR Photography) pomocí webinářů v 7 různých evropských zemích. Webináře umožní osobám se zdravotním postižením nebo osobám ze vzdálených nebo vesnických oblastí účastnit se vzdělání. Celkem se uskuteční 14 webinářů v prostředí Adobe Connect. Potřeba projektu je založena na nedostatku znalostí o HDR technice, nedostatku zkušeností s HDR technikou a v neposlední řadě také na nedostatek možností vzdělání o HDR fotografii v Evropě.


Europe 50+


Projekt Europe 50+ je zaměřen na vzdělávání a motivaci lidí ve věku 50+. V rámci tohoto projektu spolupracujeme se 4 partnery. Jsou to partneři ZDZ z Katovic v Polsku, Wisamar Bildungsgesellschaft z Leipzing v Německu a partner CESIE ze Sicílie.

Mezi hlavní cíle strategického partnerství v rámci projektu Europe 50 Plus patří zahrnutí inovativních metod pro reintegraci a aktivitu osob ve věku 50+, zlepšení jejich dovednosti v oblasti IT a znalosti cizích jazyků, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a výměna zkušeností a znalostí v oblasti vzdělávání lidí ve věku 50+.

Výsledekm pro zúčastněné organizace a školícího personálu, trenéry a organizátory je výměna zkušeností, možnost poznat řešení vypracovaných mezinárodními partnery a možnost provést srovnávací analýzu partnerů. Spojit vývoj nových nebo zlepšených technik, které usnadňují proces reintegrace a aktivace starších lidí, které jsou přizpůsobeny pro potřeby této sociální skupiny; účinnějších metod motivování riskovat, zapojit se do celoživotního vzdělávání a zůstaňte profesně / pracovně aktivní tak dlouho, jak je to možné. Příprava nástrojů a materiálů a rozsáhlé šíření výsledků projektu, inovativních metod a osvědčených postupů.

Velmi důležitou součástí tohoto projektu jsou lidí ve věku 50+, jehož očekávané výsledky v dlouhodobém horizontu jsou například více komplexní metody aktivace lépe sedící potřebám a možnostem lidí ve věku 50+, může vést k efektivnější sociální a profesní aktivaci nebo podpoře procesu sociálního a profesního znovuzačlenění.

IT- A JAZYKOVÝ KURZ PRO GENERACI 50+

Cílem tohoto financovaného evropského projektu bylo shromáždit a otestovat zkušební metody, vhodné pro výuku informačních a komunikačních technologií a jazyků ve věku 50+.

Školitelé z Polska, Čech, Itálie a Německa se sešli ve dvou nadnárodních workshopů k výměně a schromaždování osvědčených postupů. Vybrané metody byly úspěšně testovány v našich pravidelných IT a anglických jazykových kurzech.

Kliněte zde pro stažení výzkumu tohoto projektu


ECOLAV - Kompetence životního prostředí směrem k trhu práce a systému odborného vzdělávání


Projekt ECOLAV chce zjistit cesty pro integraci environmentálních kompetencí v systémech odborného vzdělávání a přípravy evropských zemí pro rozvoj rámce ECVET včetně specifických otázek na životní prostředí, kterým čelí partnerské organizace. Kompetence, které berou v úvahu trh práce a vzdělávání v oblasti životního prostředí je třeba jak na místní tak i na evropské úrovni. Skládá se z odborného vzdělávání a přípravy a dalších organizací ze severní, východní a jižní Evropy, všichni zapojení do odborného vzdělávání a příprav na podporu environmentálního vzdělávání ve světě práce, budou projekt partnerství realizovat na místních cílových skupinách a nadnárodních seminářích, jejichž cílem je:

 • Identifikovat potřeby trhu práce, pokud jde o kompetence v oblasti životního prostředí a odvětví odborného vzdělávání, v nichž se začleňuje;
 • Představit společné obsahy školení na vymezených specifických ekologických kompetencí zaměřených na zřízení útvaru rámce ECVET;
 • Zvýšit kompetence účastníků v začlenění environmentálních kompetencí do odborného vzdělávání a ECVET;
 • Vyvinout spolupráci, příležitosti mobilit a nástrojů pro realizaci, šíření a sledování účelů a výsledků projektu.

V rámci projektu bude také vytvořen rámec environmentálních kompetencí a strategických směrů pro začlenění environmentálních kompetencí v systémech odborného vzdělávání a přípravy a rozvoje příslušného ECVET rámce, včetně vytváření sítí a strategie partnerství zahrnující celou řadu přidružených partnerů.

Partneři projektu jsou z Velké Británie, Polska, Chorvatska, ČR. Jedná se o partnerství odborných škol, školení a vzdělávacích zařízení.


Projekt CITCOM


Projekt CITCOM (občané a komunita; anglicky: CITIZENRY & COMMUNITIES) je společný projekt 6 evropských organizací. Krom naší společnosti jsou to partneři z Velké Británie, Francie, Rumunska, Litvy a Itálie. Rok 2013 byl evropský rok občana a činnosti prosazované v takovémto roce by se tak měly zaměřovat na pochopení a prosazování myšlenky budování místních aktivních komunit. Tedy zabývat se jak evropskými, tak místními formami občanství. Společným průzkumem s partnerskými organizacemi se zjistila řadu problémů, které omezují tuto myšlenku a brání dílčím komunitám, skupinám a lidem dosáhnout svého plného potenciálu, v tom jim má tento projekt pomoci.

CITCOM projekt v návaznosti na tuto problematiku řeší otázky aktivního občanství prostřednictvím vytváření aktivních místních komunit zaměřených na zapojení lidí z různých kultur a prostředí. Například mnoho starších lidí může poskytnout cenné příspěvky do svých komunit prostřednictvím jejich dobrovolné práce. Projekt je zaměřen na práci s lidmi z různých místních komunit s velmi různých prostředí, zkušenosti a úrovní vzdělání. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum mezi partnery o neziskových organizacích v daném regionu. Kolik zde působí organizací, kolik členů tyto uskupení mají, jaké je vzdělání členů, poměr můžu a žen v těchto organizacích nebo to, v jakých sektorech organizace působí. Analyzovala se tak situace místních komunit v daném regionu. Proces budování komunity umožňuje partnerům zvýšit sebevědomí a znalosti mezi účastníky, a vyzývá je, aby se více zapojily do příležitostí ke vzdělávání dospělých.

Kliněte zde pro stažení výzkumu tohoto projektu


Soufflearning


Soufflearning je koncept školení, který je speciálně navržen tak, aby se vázal na pracovní proces. Vychází z teze, že mikro podniky a malé podniky potřebují pružnou a přesně zaměřenou učební metodu, aby se zlepšily dovednosti jejich zaměstnanců. Soufflearning je vhodný zvláště pro malé a střední podniky a odehrává se přímo u nich na pracovišti.

Soufflearning je koncept:

 • který poskytuje individuální vzdělávací moduly, které jsou přímo zaměřené na specifické potřeby a možnosti podniku a zúčastněných zaměstnanců;
 • který má také fázi samostatného učení se v zaměstnání;
 • ve kterém se nově získané dovednosti dají okamžitě použít v každodenní práci a jsou neustále kriticky zkoumány vzhledem k jejich důležitosti a použitelnosti;
 • který umožňuje přijetí nově získaného know-how bez narušení pracovního procesu;
 • který vede k tomu, že se zaměstnanci v podniku učí jeden od druhého, a to tak, že jsou všichni zaměstnanci optimálně připravení se vypořádat s rostoucí náročností každodenního pracovního života. Lepší dovednosti, znalosti a flexibilita zlepší úspěch jednotlivců.

Leonardo da Vinci "SDOLM"


Evropský projekt Leonardo Da Vinci “SDOLM” je projekt transferu inovací spojený s diskriminací žen na trhu práce. Cíle projektu jsou zlepšit situaci postavení žen na trhu práce a změnit přístup zaměstnavatelů.

V cílové skupině jsou zahrnuty ženy nezaměstnané, po mateřské dovolené, ale také čerstvé absolventky vysokých škol, které si své zaměstnání shání prvně. Dále dodatkovou sekundární cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a instituce odborné přípravy.

Hlavním záměrem je transfer opatření, tj. osvěta problematiky v partnerských zemích, zvýšení povědomí o tomto problému v malých a středních podnicích a dosažení následujících cílů:

 • Poskytnout nezaměstnaným ženám a ženám po mateřské dovolené dodatečné informace a zkušenosti a pomoc při jejich následné zapojení na trh práce.
 • Podpoření a motivace čerstvých absolventek škol a poskytnutí informací a zlepšení jejich orientace v současných zaměstnaneckých požadavcích a obecně podporovat rovnost pohlaví na trhu práce.
 • Poskytnutí pomoc ženám, které chtějí pracovat na pozicích, které jim nejsou běžně určeny a ženám, které chtějí začít podnikat.

V 5 zemích se v rámci projektu Leonardo Da Vinci “Transfer inovací” realizoval evropský projekt Sdolm, který trval 2 roky a začal v roce 2008. Tento projekt byl podpořen Evropskou Komisí. Pro více informací o evropských projektech kontaktujte Národní agenturu pro celoživotní vzdělávací programy EU v České republice: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – Centrum mezinárodních služeb.


BEST


Cílem projektu BEST (“Best Enterprise System for Training je přenést inovativní „Gdaňský model“ do odborných škol v Estonsku, Itálii, Španělsku a do České republiky. Tento model, již úspěšně funguje na Państwowe szkoły Budownictwa v Gdaňsku a je založen na principu propojení spolupráce odborných škol se společnostmi, které by mohly pomáhat studentům v osobním rozvoji, osvojování si nových dovedností, zkušeností a především, aby byli dostatečně seznámeni s technologií, pracovními postupy a přístroji, se kterými se potom v praxi budou dennodenně setkávat.


Discover


Projekt Discover spočívá v přenesení programu, který vznikl v rakouské společnosti karriere club, jež přišla s myšlenkou vytvořit portál, který by se zabýval zaměstnáváním a možnostmi na pro mladé na pracovním trhu. Na jedné straně, jsou zde lidé, kteří hledají stáže nebo práci ve společnostech a na druhé straně jsou zde společnosti, které hledají zaměstnance. Program je schopný propojovat schopnosti, osobnosti a zájmy mladých lidí s potřebami firem.
Zkušenosti pro život

Hlavním cílem projektu „Zkušenosti pro život“ je zvýšit úroveň praktického vzdělávání a poskytnutí co nejlepší přípravu na pracovní proces studentům z 5-ti středních škol v Moravskoslezském kraji tím, že studenti budou absolvovat 4týdenní praktickou stáž v Německu.

Moravskoslezský kraj je postižen restrukturalizací a průmysl zde byl hlavně zaměřen na hornictví a těžké hutnictví. Nebyly zde firmy, které by ve spolupráci se středními školami, umožnily poskytování praxe v nových dynamicky se rozvíjejících a velmi žádaných oborech lehkého průmyslu.Specifické cíle projektu jsou:

 • projekt zkvalitní úroveň vzdělání ve školách
 • bude zvýšena atraktivita škol pro budoucí žáky
 • jazykovou příprava, které není věnována dostatečná pozornost
 • mezikulturní dialog
 • rozvoj spolupráce mezi školami, organizacemi a podniky v oblasti vzdělávání.

Zkušenosti pro život II

V oblasti programu Leonardo da Vinci pokračujeme v realizaci projektu mobilit s názvem Zkušenosti pro život. Jedná se již o druhý projekt mobilit s názvem Zkušenosti pro život II, který navazuje na již podpořený projekt úspěšně zrealizovaný v loňském školním roce.

Jedná se o zahraniční stáže v oblasti odborného a vyššího odborného vzdělávání, které jsou určeny pro studenty s cílem získat odbornou praxi v cizích zemích.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci nematuritních technických oborů a studenti technických SŠ z Moravskoslezského kraje.

Specializujeme se na vysílání žáků a studentů na pracovní stáže do Německa, především do Lipska.